Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům květen, červen 2024

Květen, červen 2024

 

 • Na víceúčelovém hřišti bylo vyměněno umělé osvětlení za LED diodové. Nové osvětlení by mělo více vyhovovat sportovcům. Na tuto akci získala obec dotaci ve výši 97.000 Kč od Jihomoravského kraje. Smlouva s krajem byla již podepsána a peníze vyplaceny.

 • Další dotace z Jihomoravského kraje nám byly také schváleny: dotace na dovybavení výjezdové jednotky hasičů (68.000Kč) a zeleň (60.000 Kč).

 • Byla vydána poslední veřejnoprávní smlouva, která nahrazuje stavební povolení na celkovou rekonstrukci školy. Nyní probíhá projektování dokumentace pro provedení stavby, která je důležitá pro veřejnou soutěž. Následně se budou zpracovávat výkazy výměr a rozpočty. K této investiční akci se snažíme nalézt vhodné finanční prostředky z dotací.

 • Probíhá sečení nově vysázených biokoridorů a biocenter.

 • Probíhá jarní sečení potoku.

 • Byla pořízená nová sekačka na sečení trávy Rider 524 za bezmála 0,5 mil. Kč. Dále byla pořízena jednoruční motorová pila a nový motorový fukar.

 • Chodník k hokejové hale byl vysoutěžen. Realizovat jej bude Pavel Zapletal za cenu cca 750.000 Kč. Spolu s tím bude zokruhován chodník na novém hřbitově. Práce na těchto stavbách začnou koncem června.

 • Dále jsme poptali rekonstrukci místních komunikací. Zde vyhrála společnost M-Silnice s cenou cca 2,3 mil. Kč bez DPH. Jedná se o úsek od školy po hostinec U Hložků a neopravenou část u kruhového objezdu. Spolu s tím budou vyasfaltovány nájezdy na polní cestu za Formánkovým a to na základě požadavků Policie ČR vznesené při kolaudaci této stavby.

 • Byla zkolaudovaná nová polní cesta za Formánkovým.

 • Byla schválena dotace ve výši 30.000Kč spolku Vinum bonum Moraviae - vinaři Moutnice na pořádání krojového a vinařského plesu.

 • Byla objednána projektová dokumentace na přeložení veřejného osvětlení a místního rozhlasu od obce ke škole. Projekt navazuje na plánovanou přeložku nízkého napětí do zemního kabelu.

 • Byl schválen nový motivační program na třídění odpadů. V novém motivačním programu je kladen důraz na minimalizaci komunálního odpadu.

 • Byl objednán nový plot na Šulcově kopci v hodnotě cca 100.000 Kč. Začne se realizovat od středy 5. 6.

 • Dále byl objednán nový plot okolo kontejnerového stání v lokalitě Za Dvorem. Cena cca 20.000Kč.

 • S provozovateli inženýrských sítí řešíme nově vznikající Digitální technickou mapu.

 • Byla schváleny smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se přípojky nízkého napětí elektrické energie pana Hrdého, paní Kláry Perce a lokality Šulcák.

 • Probíhá zastřihávání růží živých plotů.

 • Byla schválena účetní závěrka školy za rok 2023.

 • Byla schválena smlouva týkající se společného nákupu energií na příští rok.

 • Byly schváleny dodatky týkající se provozování vodovodu a kanalizace Brněnskými vodárnami a kanalizacemi. Tyto smlouvy budou vypovězeny a nově má být provozovatelem vodovodu a kanalizace Vodárenská akciová společnost, a to z důvodu, že tato společnost provozuje inženýrské sítě pro Svazek vodovodů a kanalizací Šlapanicko, kam plánujeme vstoupit. Tento svazek má za cíl odvádět odpadní vodu do čistírny odpadních vod v Modřicích.

 • Proběhlo setkání seniorů a vítání občánků.

 • Dokončují se práce na projektech Šulcova kopce a ulice Zelničky. Plánujeme podat žádosti o stavební povolení ještě v červnu.

 

 

 

 

 

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek