Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům červenec 2024

Červenec 2024

 • Na nové polní cestě za Formánkovým byly po dohodě s Policií ČR doasfaltovány nájezdy.

 • Byla dokončena rekonstrukce silnice u školy.

 • Na stavební úřad byla podána žádost o povolení přeložení veřejného osvětlení a místního rozhlasu od obce ke škole. Projekt navazuje na plánovanou přeložku nízkého napětí do zemního kabelu.

 • Na stavební úřad byla podána žádost o společné územní a stavební povolení na rekonstrukci ulice k ČOV (Zelničky).

 • Na stavební úřad byla dále podána žádost o společné územní a stavební povolení na prodloužení sítí a komunikaci na Šulcův kopec.

 • Byl zrealizován nový plot na Šulcově kopci a plot okolo kontejnerového stání v lokalitě Za Dvorem.

 • S projektanty řešíme trasy pro uložení nízkého napětí na Šulcově kopci, podél kabin, od kruhového objezdu směr Těšany po levé straně.

 • Byl schválen vstup do Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanice. Byla podána žádost o přistoupení, o které bude Svazek hlasovat v říjnu tohoto roku.

 • Byl prodloužen chodník k hokejové hala. Ještě zde zbývá doplnit veřejné osvětlení. Nyní se zpracovává geometrické zaměření stavby a skutečné provedení stavby pro kolaudaci. Žádost o kolaudační souhlas byla již podána.

 • Byl prodloužen chodník na novém hřbitově.

 • Proběhlo jarní sečení potoku.

 • Byly schváleny dotace pro fotbalisty a orli. Oba spolky získaly z dotací po 140.000Kč.

 • Byla schválena závěrka a závěrečný účet obce Moutnice.

 • Byla schválena smlouvu o spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje týkající se stavby „III/41611 Moutnice průtah“. Jedná se o směr Jalovisko.

 • Byla schválena smlouva ohledně senior taxi pro rok 2025.

 • Proběhla exkurze ze Státního pozemkového úřadu na tůně a biokoridory vysázené v loňském roce.

 • Byla schválena smlouva s Grantikou na dotační projektové poradenství pro akci s předběžným názvem „Rekonstrukce ZŠ Moutnice“.

 • Byla schválena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro výjezdovou jednotku hasičů.

 • Proběhl servisní zásah na klimatizaci obecního úřadu.

 •  

 

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek