Obec Moutnice
Obec Moutnice

Evidence obyvatel (přihlášení trvalého pobytu, potvrzení o trvalém pobytu, přidělení čísla popisného)

Obecní úřad Moutnice v úřední dny

  • Přihlášení trvalého pobytu: potřebujete mít platný občanský průkaz, v případě jeho ztráty pas. Dále vyplněný přihlašovací lístek, který obdržíte na úřadě. Současně s Vámi se dostaví i majitel nemovitosti taktéž s platným občanským průkazem. V případě více majitelů nemovitosti stačí pouze jeden z nich. Poplatek za přihlášení trvalého pobytu je 50,- Kč za dospělou osobu. Zároveň se při přihlášení platí i odpady. U dětí, které nemají občanský průkaz, doloží rodiče rodný list.

  • Potvrzení o trvalém pobytu: potřebujete mít platný občanský průkaz, vyplněnou žádost, správní poplatek je 50,- Kč.

  • Přidělení čísla popisného: potřebujete platný občanský průkaz a kolaudační rozhodnutí.

  • Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel: mít sebou platný občanský průkaz a vyplněnou žádost, která se podepíše osobně na úřadě, správní poplatek je 50,- Kč za každou i započatou stranu.

  • Žádost o zapsání doručovací adresy: použije se v případě, kdy potřebujete mít jinou doručovací adresu než je váš trvalý pobyt, musíte mít platný občanský průkaz a vyplněnou žádost.

Žádost o zapsání doručovací adresy

Žádost o poskytnutí údajů z AISEO

Žádost o potvrzení trvalého pobytu

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek