Obec Moutnice
Obec Moutnice

Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Obecní úřad Moutnice v úřední dny.

  • Ke kácení těchto dřevin je nebytné povolení obce, na jejímž katastru dřevina roste. To se vydává ve správním řízení. Žádosti o povolení ke kácení se předkládají na přiloženém tiskopise.
  • O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku, na kterém dřevina roste nebo jeho nájemce
    s doloženým souhlasem vlastníka. Má-li tento pozemek více spoluvlastníků, musí být k žádosti připojen jejich jednoznačný souhlas se záměrem dřevinu pokácet.
  • Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu (obvykle od 1. 11. do 31. 3.).

Žádost

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek