Obec Moutnice
Obec Moutnice

Dotace z rozpočtu obce pro rok 2024

Formuláře ke stažení:

Žádost o finanční podporu z rozpočtu obce pro rok 2024  (docx)

Žádost o finanční podporu z rozpočtu obce pro rok 2024  (PDF)

Vyúčtování dotace za rok 2024

 

Žádám o dotaci:

Stáhnout formulář "žádost o finanční dotaci.....", formulář vyplnit, podepsat, opatřit razítkem.

Pokud žádám poprvé je zapotřebí k žádosti doložit:  1. doklad o přidělení IČO

                                                                                    2. doklad o zřízení účtu

                                                                                    3. platný výpis z veřejného rejstříku

Vše zaslat na adresu úřadu: Obecní úřad Moutnice, Moutnice 277, 664 55 Moutnice.

                                                                                     

Vyúčtování dotace - co a jak je nutné doložit:

1.stručný popis realizace projektu s celkovým vyhodnocením:  jedná se o popis projektu, který jste

  z dotace obce realizovali   a jeho stručné vyhodnocení, je nutné doložit na samostatném papíře A4

 

2.vyúčtování dotace: použít formulář „Vyúčtování dotace pro rok 2024"

 

3.doklady: kopie faktur, kopie paragonů a dalších dokladů, které je potřeba doložit k vašemu vyúčtování,

  kopie dokladů o úhradě faktur – výpisy z účtů, doklady o nákupu za hotové – kopie výdajových pokladních dokladů,

  příp. příjmový doklad od dodavatele

 

4.výroční zpráva za předchozí rok: tzn. že je potřeba doložit výroční zprávu v roce 2024 za rok 2023

 

Všechny účetní doklady, tzn. faktury, paragony, výpisy a další, které doložíte, budou dle článku IV, odstavec 7

podepsané a viditelně označeny větou prokazující použití dotace uvedením „hrazeno z dotace obce Moutnice

ve výši ………. Kč na základě smlouvy č. PS/2024“. Červeně označená místa je nutné doplnit dle Vaší smlouvy.

 

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů nás prosím kontaktujte osobně na OÚ Moutnice,

telefonicky na číslech 544 248 580 nebo 702 048 372, 607 067 983 nebo e-mailem posta@oumoutnice.cz.

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek