Obec Moutnice
Obec Moutnice

Základní škola Moutnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola a mateřská škola Moutnice, příspěvková organizace

adresa: Moutnice 113, 664 55 Moutnice

telefon ředitelna:  602 560 815

telefon školní družina:  602 578 629

e-mail:  zsmoutnice@centrum.cz 

webové stránky:  www.skolamoutnice.cz

 

ředitelka školy:     Mgr. Milena Emmerová

učitelé školy:        Mgr. Lenka Salzburgerová

                               Mgr. Michaela Benešová

                               Mgr. Eva Darmovzalová

                               Mgr. Marie Srovnalová

                               Eliška Zemánková

vychovatelé:         Ilona Strejčková

                               Klára Weissová

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ DRUŽINA MOUTNICE, NABÍDKA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PRO ROK 2019/2020


PONDĚLÍ:
Doučování – mladší žáci – Zemánková od 14.15. do 15.00 – zdarma


ÚTERÝ:
Doučování – starší žáci – Strejčková od 6.30 do 7.30 - zdarma
Angličtina – přípravka 1.ročník – Salzburgerová od 12.30 do 13.15
Dramatický kroužek – Salzburgerová od 13.30 do 14.30
Klub zábavné logiky a deskových her – Emmerová od 14.30 do 16.00 - zdarma


STŘEDA:
Kroužek šikovných rukou – Zemánková + Benešová od 13.20 do 14.20
Sportovní hry, florbal – Chalupný od 14.30 do 15.30


ČTVRTEK:
Angličtina – přípravka 2.ročník – Salzburgerová od 12.30 do 13.15
Sborový zpěv, muzicírování – Darmovzalová od 13.30 do 14.15
Taneční kroužek – Emmerová od 14.15 do 15.00

PÁTEK:
Čtenářský klub – Salzburgerová od 14.00 do 15.30 – zdarma
INDIVIDUÁLNĚ: logopedie – Salzburgerová


KROUŽKY, KTERÉ NEJSOU VEDENY ZDARMA Z DOTACE EU, BUDOU HRAZENY POLOLETNĚ

– ÚPLATA VE VÝŠI 500,- KČ.

ÚPLATU VYBÍRÁ PANÍ ŽÁČKOVÁ PODLE SEZNAMŮ PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ.


NÁVRATKA


PŘIHLAŠUJI SVÉ DÍTĚ: ……………………………………………………………………………., NAR………………………

K DOCHÁZCE DO KROUŽKŮ:  ...……………………………………………………………VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020.
Prohlašuji, že se seznámím s pokyny vedoucího kroužku a budu se jimi řídit.
DATUM: ………………………………. Podpis zák.zástupce: ……………………………………………………..

******************************************************************************************************************************************

 

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek