Obec Moutnice
Obec Moutnice

Znaky obce

Obecní pečeť

Tzv. stará moutnická pečeť měla opis: PECZET * DIEDINI * MAVTNICZ a pečetní obraz: vpravo radlice, vlevo vinařský nůž a mezi nimi rostlinka růže, nad tím nápis 1628.Zda byla pečeť vyhotovena opravdu v roce 1628, nemůžeme dnes bezpečně říci, může se jednat také pouze o tradiční datum připomínající některou významnou událost. První známé užití moutické obecní pečeti je z roku 1711, kdy obec stvrdila právnost seznamu odevzdaného desátku. Tato pečeť se bohužel nedochovala. Bezpečný otisk pečeti známe až z protokolu poddanské fase z roku 1749. Razítko z meziválečného období mělo opis: * OBEC MOVTNICE a obraz tvořil vpravo srp a vlevo vinařský nůž. Rozařín měl na počátku našeho století na razítku sv. Rozalii a opis: * OBEC ROZAŘÍN * HEJTMANSTVÍ HVSTOPEČ.

Na fotografii je tzv. stará moutnická obecní pečeť, která posloužila jako podklad pro návrh moutnického znaku. Otisk pečeti je z roku 1787 z josefínského katastru.

 

Znak a prapor

Autorem je Ivo Durec, který ve svém návrhu zakomponoval pro znaku atribut sv. Jiljí - šíp. Dále byl ve znaku ponechán vinařský nůž. Rozařín byl do znaku zakomponován tak, že mezi dvě moutické figury byla položena na bílý hrot rozařínská růže (Rozálie - Rozařín - růže). Na 3. zasedání Zastupitelstva obce Moutnice, konaného dne 7.8.1997 byl schválen návrh obecního znaku v tomto porvedení:

V modrém štítě stříbrný hrot. V pravém modrém poli vzhůru mířící šíp, v levém modrém poli zlatý vinařský nůž hrotem vzhůru. Na stříbrném hrotu červená pětilistá růže s pěli zelenými kališními lístky, se zlatým středem, na zeleném stonku se sedmi ostny a čtyřmi zelenými listy, po dvou na každé straně.

Na témže zasedání byl schválen návrh obecního praporu v tomto provedení:

List praporu je modrý s bílým žerďovým klínem s vrcholem ve středu vlajícího okraje. Do bílého klínu je položen červený květ růže s pěti zelenými kališními lístky a se žlutým středem. Střed květu je položen do jedné čtvrtiny listu od žerďového okraje, průměr květu je jedna čtvrtina listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 

 

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miloš Zeman udělil Moutnicím tento znak a prapor dne 8.4.1998.

 

25.5.2016 se slavnostně otvíral nově postavený Obecní úřad Moutnice. U této příležitosti byla vyrobena replika tzv. staré moutnické pečeti a zasazena do hlavní stolu v zasedací místnosti nového obecního úřadu.

 

 

Hodové pečetidlo

Tímto pečetidlem o hodové neděli zpečetí starosta stárkovské právo. Pečetidlo bylo poprvé použito o hodech 2016.

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek