Obec Moutnice
Obec Moutnice

Zastupitelstvo obce

Výsledky

 

Výsledky - rok 2022

Výsledky - rok 2018

Výsledky - rok 2014

Výsledky - rok 2010


Obecné informace

Obce

  • Obce jsou dle Ústavy základními územními samosprávnými celky.
  • Obce jsou územními společenstvími občanů, která  mají právo na samosprávu. Obec tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
  • Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních  vztazích  svým  jménem  a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
  • Obec je samostatně spravována zastupitelstvem. Funkční období  zastupitelstev  obcí  je  čtyřleté.

Oprávněný volič

Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému (nebo přechodnému) pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.  

Překážkami výkonu volebního práva jsou:

  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
  • výkon vojenské základní nebo náhradní služby, vyžaduje-li to plnění povinností z této služby vyplývajících, nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.

Voličské průkazy

Při volbách do obecních zastupitelstev není možné hlasovat na voličský průkaz.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek