Obec Moutnice
Obec Moutnice

Moutnice a Rozařín na historických mapách

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1298. Obec tvoří původně samostatné vesnice Moutnice a Rozařín, k jejichž dobrovolnému spojení došlo 25. června 1951.

Müllerova mapa Moravy z roku 1716

Na počátku 18. století. Pět desetiletí před prvním vojenským mapováním zachycuje podrobně krajinu Českých zemi s mnoha údaji zeměpisné, hospodářské, názvoslovné a kulturní povahy. Měřítkoh větší než 1 : 200 000.

Müllerova mapa Moravy z roku 1716

I. vojenské mapování – Josefské

1764–1768 a 1780–1783 (rektifikace), měřítko 1 : 28 800

Důstojníci vojenské topografické služby projížděli krajinu na koni a mapovali metodou "od oka", tj. pouhým pozorováním v terénu. Jeden důstojník za léto zmapoval až 350 km². Velká pozornost byla věnována komunikacím, řekám, potokům i umělým strouhám, využití půdy (orná půda, louky, pastviny atd.) i různým typům budov – kostely, mlýny.

I. vojenské mapování – Josefské

II. vojenské mapování – Františkovo

1836–1852, měřítko 1 : 28 800

Obsah mapy je v podstatě totožný s I. vojenským mapováním, přidány byly pouze výšky trigonometrických bodů, avšak zobrazovaná situace se velmi liší. Mapy II. vojenského mapování vznikaly v době nástupu průmyslové revoluce a rozvoje intenzivních forem zemědělství, kdy vzrostla výměra orné půdy za 100 let o 50 % a lesní plochy dosáhly u nás historicky nejmenšího rozsahu.

II. vojenské mapování – Františkovo

III. vojenské mapování – Františko-josefské

1876–1878, měřítko 1 : 25 000

Jelikož Františkovo mapování již nestačilo požadavkům armády rakouské monarchie na přesné a hlavně aktuální mapy, r. 1868 rakouské ministerstvo války rozhodlo o mapování novém. Jeho podkladem se opět staly katastrální mapy, oproti II. vojenskému mapování je vylepšeno znázornění výškopisu – nejen šrafami, ale také vrstevnicemi a kótami.

III. vojenské mapování – Františko-josefské

pro srovnání překrytí mapy III. vojenského mapování se současností:

překrytí mapy III. vojenského mapování se současností

Mapa z počátku 19. století

Mapa z počátku 19. století

Letecká mapa z roku 1953

Letecká mapa z roku 1953

Letecká mapa ze současnosti

Letecká mapa ze současnosti

Letecký pohled na Moutnice – roky 2011–2015

další letecké fotky Moutnic najdete ZDE.

Letecký pohled na Moutnice – roky 2011–2015

 

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek