Obec Moutnice
Obec Moutnice

O obci

Rozařín vznikl parcelací moutnického dvora v roce 1784. Podobně jako mnoho jiných vesnic byl Rozařín založen na základě projektu, který vypracoval dvorní rada F.A.Raab a který byl podle něj nazván "raabizací". Stát hledal co nejúčinnější model obhospodařování půdy a předpokládal, že toho bude dosaženo právě raabizací. Vznikla tak kolonie, sestávající z familií.

Famílie byla základní jednotka vzešlá z parcelace.  její velikost byla stanovena tak, aby byla schopná uživit jednu rodinu, na základě toho vznikl tento název. Obyvatelům z Rozařína se proto říkalo familianti. Familianty rozpalcelovaného moutnického dvora se stali Češi z Roudnicka. Bylo zde postaveno 20 domů a ves se pojmenovala Rosalienfeld, na počest Rosalie, bývalé převorky svatoanenského kláštera. V letech 1850–1869 byl spojen s Moutnicemi, jinak se jednalo o samostatnou ves.

Zápisy ze stabilního katastru z roku 1840 udávají, že v Rozaříně žilo v té době 123 obyvatel, z toho 70 žen a 53 mužů. 22 domů obývalo 30 rodin. Až najednu rodinu, se všichni z Rozařína živili zemědělstvím.

31.12.1880 proběhlo sčítání lidu, kdy bylo v Moutnicích 107 domovních čísel a 650 obyvatel, v menším Rozaříně 41 domovních čísel a 251 obyvatel. V roce 1890 dle dostupných pramenů žilo v Rozaříně 279 obyvatel, z nichž bylo 260 katolíků a 19 evangelíků. Obě obce, Moutnice i Rozařín, měly své vlastní obecní úřady, v jejichž čele od roku 1848 stáli starostové. Obě vesnice měly typicky zemědělský ráz.

V Rozaříně se konaly také velkolepé oslavy. 4.9.1884 oslavili místní obyvatelé stoletou památku založení své osady. V roce 1905 zde byla postavena "Rozařínská zvonice" - kaplička. Dne 30.6.1912 zde pak Sbor dobrovolných hasičů světil novou stříkačku. V roce 1919 vznikla v Rozaříně Tělocvičná jednota Sokol, která byla začleněna do župy Dr. Jindry vaníčka, která měla sídlo v Brně na Jánské 10. Dne 4.9.1921 byla v Rozaříně otevřena nová spolková místnost, kde se mohli členové Sokola scházet. V roce 1931 zde vznikl klub S.K.Rozařín a hned 17.4.1933 uspořádal klub velkou slavnost.

Počet obyvatel  Rozařína se postupně zvětšoval, rozrůstala se také zástavba, nakonec Rozařín s Moutnicemi srostl. O spojení s Moutnicemi se jednalo od roku 1946. Důvody ke sloučení byly uváděny následující: společná škola a kostel v Moutnicích, obklopení katastru obce Rozařín katastrem obce Moutnice, splečné spolkové organizace, záložna a strojní družstvo zemědělců. Sloučením se mělo dosáhnout finančních úspor a zjednodušení správní agendy. Ministerstvo vnitra svým výnosem z 20.4. 1951 vyslovilo souhlas pro sloučení obou obcí a stanovilo úřední název Moutnice. MNV Moutnice převzal dne 6.6.1951 veškerou agendu obce Rozařína a ke sloučení došlo 25.6.1951. Nakonec roku 1992 Rozařín zanikl i katastrálně.

 

 

 

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek